Sondaj Fiyatları

Sondaj Fiyatları

Sondaj fiyatları, artık çoğu kişi kendi bağında, bahçesinde ya da tarlasında kendisine ait bir su kuyusu olsun istemektedir. Günümüzde sondaj fiyatları artan maliyetlerin etkisiyle değişkenlik göstermektedir, sondaj hizmeti Firması olarak en uygun fiyat imkanı sunmaktayız, unutmayınızki fiyat politakamız vereceğimiz hizmet kalitemizi etkilemez, Sondaj Fiyatları verirken, en iyi ekipman ve uzman kadromuzla hizmet veririz. Firmamız 35 + yıldır bir çok projeye imza atmış referansları olan köklü bir sondaj firmasıdır.

Sondaj Fiyatları
Sondaj fiyatları ve sondaj maliyet

Su sondajı, yaptığınız yatırımı kısa sürede amorti eden sondaj çalışmaları ilerleyen dönemde bütçenize katkı sağlar. Su kuyuları yer altı doğal su kaynaklarının yüzeye çıkarıldığı kuyulardır. Bu kuyular özenli ve verimli kullanıldığı müddetçe uzun yıllar boyunca su sağlamaya devam edecek niteliktedir. Sondaj fiyatları

Su kuyusu sahibi olmak isteyenlerin en çok düşündüğü konuların başında su kuyusu maliyetleri gelmektedir. Uzun yıllar boyunca kullanılabilecek nitelikte olan su kuyularına ilişkin maliyet hesabını birçok farklı etken belirlemektedir.

Şu da bir gerçek ki, genelde ucuza alınmış ya da ucuza yaptırılmış araçlar ve işler çoğu zaman istenilen verimi sağlayamadığı gibi daha sonra ortaya çıkardığı masraflar ile alırken ya da yaptırırken kara geçtiğimizi düşündüğümüz meblağın kat be kat fazlasını cebimizden çıkarır.

Bu sebepten dolayı kuyu maiyetlerini çok düşük tutarak yola çıkar iseniz muhtemelen istediğiniz verimlilikte ve devamlılıkta bir su kuyusuna sahip olamazsınız.

Dediğimiz gibi su kuyularının açılmasını etkileyen birçok farklı etken vardır. Bu etkenlerden bahsetmeden önce su kuyusunun nasıl açıldığını, sondaj metre fiyatlarını nelerin etkilediğini, sondaj firmalarının sabit bir fiyat listesinin olup olmadığını ve sondaj metre fiyatlarına ilişkin bir kriterin belirlenip belirlenmediği konularına değinmek gerekecek.

Su sondajı Fiyatları
Su sondajı fiyatları, Su Sondajı metre fiyatı

Su Sondajı Fiyatları

Su sondajı fiyatları, yer altı su kaynaklarımıza ulaşmak ve bu kaynakları yeryüzüne çıkarmak amacıyla toprağın yapısına uygun yöntemler ve araçlar ile toprakta yapılan delme işlemine sondaj adı verilir. Bu delme işlemi neticesinde açılan kuyuya da sondaj kuyusu ya da su kuyusu denir. Su sondajı fiyatları , yapılacak işlemin nitelikli elemanlara ve ekipmanlara sahip olması ve bu alanda tecrübeli olmaları son derece ÖNEMLİDİR . Doğru analiz tecrübeli firmalar tarafından yapıldığını unutmayalım, Bizler sondajhizmeti.com Şimşek sondaj firması oaldak sondaj işlemi sonucunda ortaya çıkacak su kuyusunun verimini ve kullanışlılığını belirleyecek olan yapılan işin kalitesi, ve sondaj işlemini yapanların tecrübesidir. Bu sebepten dolayı sondaj işlemi için ilk olarak sektörde yer etmiş, tecrübeli ve güvenilir sondaj firmaları ile görüşmeniz son derece önemlidir.

Su sondajı için sondaj firması ile anlaşma sağlandıktan sonra, sondaj firmasının bünyesinde bulunan mühendisler tarafından su kuyusunun açılacağı alanda belli başlı etüt çalışmaları yaptırılır. Bu etüt çalışmaları sondaj işlemlerine yön vereceği için son derece önemlidir.

Üstün körü ve eksik yapılacak etüt çalışmaları neticesinde belirlenen yol haritasının yanlış olması sizlerin sondaj fiyatları için düşündüğünüzden daha çok harcamanıza neden olacaktır. Etüt çalışmaları neticesinde yer altı su kaynağının varlığı, ne kadar derinde olabileceği, toprağın yapısı, uygulanacak sondaj yöntemi ve kullanılacak ekipmanlara dair karar verilir.

Etüt çalışmaları neticesinde toprağın yapısına uygun sondaj yönteminin belirlenmesi son derece önemlidir. Toprak yapısı yumuşak ve killi olabileceği gibi sert ve kaya parçacıklı da olabilir.

Çamurlu sondaj, Rötaray sondaj yönetimi
Çamurlu sondaj, Rötaray sondaj yönetimi

Çamur Rötary Sondaj Nedir?

Toprağın yumuşak ya da sert olması uygulanacak sondaj işlemi için son derece önemlidir. Yumuşak zeminlerde çamur rötary sondaj yöntemi uygulanır. Burada toprağın yapısı yumuşak ve killi olduğu için sondaj kuyusunun çapı geniş tutulur. Aynı zamanda açılan sondaj kuyusunun içerisinde çamur sirkülasyonu sağlanarak kuyunun direnci arttırılır.

Bu tür topraklarda açılan kuyuların yıkılması ya da tıkanması söz konusu olacağı için kuyunun direncini arttırmak ve daha da sağlamlaştırmak amacıyla çamur sirkülasyonu sağlanır. Çamur rötary sondaj yöntemi uygulanırken dikkatli olmak gerekir. Yanlış ya da eksik yapılacak bir işlem açılan sondaj kuyusunun yıkılmasına ya da kapanmasına neden olacağı için tüm işlemlere baştan başlamak gerekecektir.

Bu da hem zaman hem maliyet hem de iş gücü kaybına neden olur. Bu sebeple bu sondaj yöntemi daha yavaş ilerler ve daha uzun sürer.

Sert kaylıklı yapıya sahip topraklarda sondaj kuyusunun çapı daha dar tutulur. Burada sert yapılı toprağı delmek için delici uçlu hava basınçlı matkap ile çalışan ekipmanlar kullanılır. Bu yönteme havalı sondaj yöntemi denir.

Diğerine nazaran daha hızlı ve daha az maliyetlidir. Sondaj işlemine ilişkin bu bilgilerin ardından sondaj fiyatlarını belirleyen etkenlere değinmekte fayda var.

Sondaj metre fiyatı nekadar, 2024 sondaj metre fiyatları
Sondaj metre fiyatı nekadar, 2024 sondaj metre fiyatları

Sondaj  Metre Fiyatı Nekadar ?

– Sondaj metre fiyatları nekadar? Diye merak edilen bir soru olduğunu çok iyi biliyoruz, artan maliyetlerin metre fiyatlarında deşilkenlik gösterdiği bir dönemdeyiz, ilk olarak sizin ne beklediğiniz ve açılacak su kuyusundan almayı istediğiniz verim belirler. Uzun yıllar sağlıklı ve verimli bir şekilde su kuyusunu kullanmak istiyor iseniz alanında uzman sondaj firmaları ile çalışmanız son derece önemlidir. Yapmanız gereken bizlerle irtibat kurup, Sondaj metre fiyatı, ve sondaj işlemleri için gerekli ruhsat izin vb diğer sorularınız için uzman mühendislerimiz sizlere yardımcı olacaktır.

Bu sondaj firmaları yaptıkları sondaj işlemlerine ve daha sonra sizlere sunacakları kuyu temizleme, kuyu temizliği ve periyodik kuyu bakımı hizmetleri ile su kuyusunun verimini ve kalitesini arttıracağı gibi su kuyusunun uzun yılar boyunca kullanılmasını da sağlayacaktır.

– Toprağın yapısı: su kuyusunun açılacağı yerde yapılacak etüt çalışmaları neticesinde toprağın yapısına ilişkin bilgiler elde edilir. Bu bilgiler doğrultusunda toprak yapısına uygun sondaj yöntemi belirlenir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi toprak yapıları yumuşak ve sert yapılı olabilmektedir. Her iki halde de uygulanacak sondaj yöntemi farklılık gösterecektir. Yumuşak zeminlerde uygulanan çamur rötary sondaj yöntemi daha geniş çaplı sondaj kuyusu açılarak yapıldığı için daha maliyetli olurken, havalı Sondaj yönteminde açılan sondaj kuyusunun çapı daha dar olacağı için daha az maliyetli olur.

Tüm bu sebeplerden dolayı yapılacak etüt çalışmaları sondaj fiyatlarının belirlenmesi açısından son derece önemlidir.

– Yer altı su kaynağının toprağın ne kadar derininden olduğu: yer altı suları toprağın altında buldukları boşluklarda yağmur ve kar sularının birikmesi ile oluşmaktadır. Kimi zaman yerin birkaç metre altında yer altı su kaynağına ulaşılırken kimi zaman da yer altı su kaynakları çok daha derinlerde bulunmaktadır.

Bu nedenle sondaj fiyatlarının tam olarak belirlenmesi için yeraltı su kaynağına ulaşmak amacıyla açılacak su kuyusunun derinliği son derece belirleyici olacaktır.

– Su kuyusu açtırmayı isteyen müşterinin istek, talep ve beklentileri: su kuyuları açılırken sondaj maliyetini etkileyecek kriterlerden bir de müşterinin istek ve talepleridir. Bu istek ve talepler doğrultusunda sondaj fiyatında değişiklikler olmaktadır.

Sondaj firmaları müşterilerinin istek ve talepleri doğrultusunda çalışma yapmakta ve o istekleri yerine getirmek amacıyla standart sondaj kuyusu işlemlerinin dışına çıkmaktadır. Bu durum da sondaj fiyatlarını ve maliyetlerini arttırmaktadır.

Sondaj Maliyeti

-Devlet Su İşlerinin belirlediği kriterler: sondaj fiyatlarına ilişkin Devlet Su İşleri çeşitli kriterler belirlemiştir. Bu kriterler açılacak sondaj kuyusunun derinliğine ve çapına ilişkin kriterlerdir. 20 metreye kadar açılacak sondaj kuyularına ilişkin başlangıç fiyat listesinde belirlenirken 20 metre ve sonrasına ilişkin farklı fiyat listesi belirlenmiştir.

Bu fiyat listeleri kesin olamamakla birlikte sondaj firmalarının fiyat listelerini kontrol altında tutmak ve ortalama bir fiyat listesi oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaların ürünüdür.

Su Sondajı Metre Fiyatı

Bu kriterler tek başına sondaj fiyatlarının belirlenmesine nende olmaz. Ayrıca yukarıda saydığımız ve daha birçok kriter birlikte değerlendirilerek su sondaj metre fiyatları, sondaj firmaları tarafından belirlenir.

Su kuyularına ilişkin yapılacak sondaj çalışmalarının kalitesi ve kullanılan ekipmanlar ile suyun yerin kaç metre altında olduğu gibi birçok etken sondaj fiyatlarını belirler.

Sondaj firmaları arasında yerini almış ve sektörde uzun yıllar boyunca kazandığı tecrübeler ile birçok kişi ve kuruma sondaj hizmeti vermiş firmamız sondaj fiyatlarına ilişkin maliyetleri azaltmak için çabalamakta fakat sondaj kuyusunun kalitesini düşürecek çalışmalardan da uzak durmaktadır.

Sondaj fiyatları, Sondaj Firması, güncel TEKLİF için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
Sondaj fiyatları, Sondaj Firması, güncel TEKLİF için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

2024 Sondaj

2024 Sondaj, İlk amacı sizlerin uzun yılar boyunca kullanabileceğiniz temiz, verimli ve kaliteli bir su kuyusuna sahip olmanızı sağlamak olan firmamız bu doğrultuda kalifiye çalışanları ve uzman ekipleri ile son teknoloji aletler kullanarak sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

Su kuyusunun açılma işlemlerinde sonra da kuyu temizleme hizmeti, kuyu temizliği işlemleri ve periyodik su kuyusu bakım hizmetlerini de sağlayarak sondaj işlemlerinden önce ve sondaj işlemlerinde sonra ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri sağlıyor.

Kaliteli ve uygun su kuyularına sahip olmayı isterken aynı zamanda sondaj fiyatlarının bütçenize uygun olmasını bekliyor iseniz firmamız ile iletişime geçebilir sondaj fiyatlarına ve daha birçok konuya ilişkin istediğiniz bilgi ve hizmetlere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Başlıca Hizmet Verdiğimiz Bölgeler

  • İstanbul Sondaj
  • Kocaeli Sondaj
  • Balıkesir Sondaj
  • Çanakkale Sondaj
  • İzmit Sondaj
  • Yalova Sondaj

Olmak Üzere Bir Çok İl, İlçede Sondaj himeti vermekteyiz. En Uygun fiyat garantisiyle sondaj işlerinizde, yardımcı olmak sizlere hizmet vermek için bizi aramanız yeterlidir. 0 530 478 52 88

Sondaj fiyatları , su sondajı fiyatları, Sondaj metre fiyatı, Sondaj yaptırma maliyeti, Su Sondajı Maliyeti, 2024 sondaj metre fiyatı

2 yanıt

  1. Merhabalar sondaj, yaptırmak istiyoruz ortalama bir sondaj kuyu maliyeti nekadar acaba

    1. Merhaba iletişim kısmından bizleri arayıp mail atabilirsiniz. Sondaj uzmanımız sizlere ayrıntılı bilgi ve fiyat teklifi hazırlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Son Yazılarımız